Conehead 2007
Legenden
Program och resultat
Poängberäkning
Statistik
Stadgar
Länkar
Stadgar
§ 1
Tourens mål är att avnjuta golfspel med tyngdpunkt på social trevnad.

§ 2
Touren består av högst 14 medlemmar.

§ 3
Till medlem kan endast man väljas. Medlemskap kan erhållas på förslag av medlem.
Tilltänkt medlem kan antagas först tidigast efter 2 gästspel. Inval sker sedan efter omröstning och förslaget skall biträdas av minst ¾ -delar för att bli antaget.

§ 4
Medlem som väljer att avstå från tourspel hel säsong eller utan anmäla särskilda skäl deltar i färre än 5 deltävlingar mister automatiskt sin plats. Erlagd avgift tillfaller touren.
I de fall där särskilda skäl föreligger fattas beslut om uteslutning senast vid årsmötet. För uteslutning fordras att minst ¾ av tourens medlemmar röstar härför. Sådan röstning skall vara sluten.

§ 5
För deltagande i årligt träningsläger krävs att vid årsmötet fastställd delbetalning inbetalas till tourens kassör senast sista januari. Avgiften tillfaller touren vid återbud mindre än 2 månader före avresa, om ej särskilda skäl föreligger. Beslut om återbetalning fattas av styrelsen.

§ 6
Sådana angelägenheter som medlemmarna finner lämpliga, handteras av styrelsen. Regerande tourvinnare är tillika ordförande och styrelsen utser inom sig sekreterare. Roland Johansson är kassör tills annat beslutas.

§ 7
Gäster kan inbjudas i mån av plats, dock skall ansvarig tävlingsledare informeras av inbjudaren i god tid före tävlingen.

§ 8
Regerande tourvinnare tillika "tour manager" fastställer kommande säsongs tävlingsdagar och ombesörjer löpande statistisk information.

§ 9
Arbetsfördelning skall bestämmas utifrån föregående säsongs resultatet, så att:
placering 1, 7 och 14 bildar styrelse, placering 2 och 13 ansvarar för avslutningen, placering 3 och 12 är reseledare och resterande 7 ansvarar för var sin deltävling med 4án ansvarig för tävling 1, 5án för tävling 2 osv.


Stadgar antagna på årsmöte 2004.

Legenden
Program och resultat
Poängberäkning
Statistik
Stadgar
Länkar